Márkás egészségügyi eszközök és berendezések kedvező áron - Bexamed

Search Site

b

Catalog

Üzletszabályzat Ez az üzletszabályzat a http://www.bexamed.hu internetes áruház szabályzata.
Az alábbi feltételek határozzák meg és tisztázzák a forgalmazó, a HomeGym s.r.o. és a vevő (vásárló, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit .
A szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság törvényinek megfelelően köttetik. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyv (40/1964 Sb), szabályai, valamint a fogyasztóvédelmi törvény (č. 634/1992 Sb.) szabályai szerint jár el, amennyiben a vevő vállalkozó, a Kereskedelmi Törvénykönyv (obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.) szerint jár el. További információk az  “Elérhetőségek” címszó alatt. 

A képek csupán illusztrációs jellegűek. 

1. Feladás időpontja

Minden tételnél feltüntetjük a feladási időt (hány nap szükséges a szállítási megrendelt áru). A vevő minden megrendelés estében egyeztethet a szállítás napjáról

 

2. Fizetési feltételek

Utánvét– a termék árát és a felmerülő költségeket a vevő kézbesítéskor fizeti ki
Fizetés bankszámlára, utalással – a termék árát és a felmerülő költségeket a vevő előre, banki utalással fizeti ki
A megrendelő a fizetést és az átvételt igazoló számlát utánvétes fizetés esetén  az áruátvétel során kapja meg.
Vételárat, áfát az áfás számlán feltüntetjük, minden vásárlás estén.
Amennyiben fogalmazói engedéllyel, viszonteladás céljából vásárol , tüntesse fel adószámát és a működési helyet is
Áfa fizetők vagyunk, adószámmal rendelkezünk.

 

3. Szállítás, szállítási díj

A küldeményt a GLS futárszolgálat kézbesíti
Kézbesítésre hétköznap 9:00 - 18: 00h óra között kerü, az áru feladásának dátumáról e-mailben értesítjük

A bevásárlás összege   GLS szállítási díja   Magyar Postautánvét
0 HUF – 39 999 HUF   1990 HUF  1790 HUF    +999 HUF
40 000 HUF felett    0 HUF  0 HUF    +999 HUF


 

4. Adásvételi szerződés

A www.bexamed.hu oldalon található áru kínálata csak tájékoztató jellegű, az eladó az itt található árura vonatkozóan nem köteles köt adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 § 2. bekezdése nem alkalmazott.
A vevő a megfelelően kitöltött rendelés leadásával a webshopon vagy telefonon keresztül vételi szerződés megkötésére tesz javaslatot. Az eladó haladéktalanul e-mailben megerősíti a javaslat kézhezvételét, miközben ez a megerősítés nem minősül az adásvételi szerződés megkötéséhez való hozzájárulásnak.
Az adásvételi szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az eladó az árut a vevő címére feladja. Az áru feladásának pillanatában tehát  az adásvételi szerződés az eladó és a vevő közt egyértelműen  megkötöttnek minősül, és ezt a szerződést az eladó  érvényes üzleti feltételei szabályozzák. 
A vevő az adásvételi szerződés kötési javaslatát  szankció nélkül visszavonhatja, amíg a megrendelt áru az eladó által feladásra nem kerül. A vevő erről a szándékáról az eladót e-mailben értesíti. Az adásvételi szerződést a Cseh Köztársaságban érvényes hivatalos nyelven köttetik. Az adásvételi szerződés mindig határozott időtartamra szól, az áru átvételének idejétől. Ezzel a vevő vagy az eladó jogai nem szűnnek meg, ezek a jogok az érvényes cseh jogszabályzat körébe esnek.

 

 

5. Hibás teljesítés

 

A felek jogaira és kötelességeire a hibás teljesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyv jogszabályai (különösen a 1914-1925§ , 2099-2117 § és  2161-2174§ ) vonatkoznak
Eladó a vevőnek vallja, hogy az áru átvételkor nem tartalmaz hibákat, amikor a vevő átvette az árut, az megfelelt a jogi követelményeknek. Főként felelősséget vállal azért, hogy az átvétel idején:
 
az árura jellemző, amelyben a felek megállapodtak, az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amit az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amely az áru jellege, vagy a rá vonatkozó hirdetések alapján elvárható
az áru alkalmas a célra, amit az eladó deklarál, vagy amire az árut általánosságban használják.
az árukminősége a modell vagy mintadarab minőségének megfelel.
az áru mennyisége, aránya, súlya megfelelő, és
az áru megfelel a jogszabályok általi előírásoknak.

Az előző bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az olyan árura, amelyet  meghibásodás miatt alacsonyabb áron szerepel a kínálatban, vagy az áru jellege miatt árengedményről a felek megegyeztek . Amennyiben a meghibásodás az áru kézhezvételétől számított hat hónapon belül  mutatkozik, arra úgy tekintünk, a meghibásodás már átvételkor jelen volt. Hibás teljesítés esetén a vevő az eladónál érvényestheti jogát. A reklamáció abban a pillanatban válik érvényessé, amikor az eladó megkapja a vásárlótól a hibás árut. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs rendje szabályozza.

 

 

6. Reklamáció

 

Minden árura érvényes a törvényes szavatossági határidő. Ez minden látható és rejtett áruhibára vonatkozik, amelyek nem egyeztethetőek össze a működési, esztétikai és használhatósági tényezőkkel. Ahol szükséges, az eladó garancialevelet állít ki, melyet a vevő az áruval együtt kap meg. A többi áru esetében az áru eredetét a vásárló a számlával vagy szállítólevéllel igazolja. A vevő kötelessége e dokumentumok megőrzése a szavatossági idő lejártáig.
A vásárló köteles az árut átvétel után haladék nélkül megvizsgálni. Az átvétel a küldeménykézbesítő (futárszolgálat, posta) által vevőnek való átadását jelenti
A vevő köteles haladék nélkül jelenteni az eladónak, miután az árut megvizsgálta, milyen hibát észlelt, vagy amit szakszerű kezelés során észrevehetővé vált.
 Ha mennyiségi vagy típusbeli különbséget fedez fel a szállítólevél vagy számlán feltüntetetthez képest, ezt legkésőbb az átvételt követő napon belül köteles az eladónak jelenteni.
A vevő köteles a jelentést írásban, az eladó címére , vagy az info@bexamed.hu e-mail címre elküldeni. A jelentésben fel kell tüntetni a fogyatékosság jellegét (jellemzés, miben nyilvánul meg) és fel kell tüntetnie milyen igényt, érvényesít az fogyatékosság következményeképp.
A fogyatékosságból adódóan a következő igények támaszthatóak: a hiányzó áru elküldése, ésszerű engedmény a vételárból vagy a szerződéstől való elállás.
A reklamáció során a számla (szállítólevél) mellékelése, a fizetés és a szállítás igazolása és maga a reklamált áru bemutatása szükséges.
Az áru hibájából eredő reklamáció esetén az áru, amelyre az eladó garanciát kapott a gyártótól, a szavatossági idő lejártáig kell, hogy reklamálva legyen.
A reklamációs formanyomtatványt a vevő postával juttatja el az eladó címére, vagy pedig e-mailben, a master@profigym.hu címre.
Az eladó köteles a reklamációt a törvény által megszabott 30 napon belül lebonyolítani. A törvényes idő a reklamáció eladóhoz való jutásának napján kezd futni. Az reklamált áru elküldésének (szállítás) költségei a vevőt terhelik.
Eladó felelőssége, hogy a vevő (fogyasztó), hogy az árut a vevő az adásvétel szabályai szerint az árut kifogástalan formában kapja kézhez. Amennyiben az áru nem felel meg az adásvételi szerződésnek, a vevő joga van az eladó ingyen és indokolatlan késedelem nélkül ezt a tényt feltüntesse az adásvételi szerződésben. A vásárlók kérheti a hibás elem javítását vagy cseréjét. Amennyiben ez nem lehetséges, a vevő kérheti a megfelelő árleszállítást vagy elállhat a szerződéstől
 Az a szerződéssel való ellentét, amely 6 hónapon belül merül fel, az ellenkezője bizonyításáig az áru átvételekor már meglévő ellentétnek minősül.
Ha a hiba helyrehozhatatlan, és akadályozza a megfelelő, hibátlan áruként való használatot, a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy elállhat a szerződéstől. Ugyanez a jog fennál, amennyiben a hiba helyrehozható, de újra megjelenik, ismétlődik, és ezáltal az áru megfelelő használata nem lehetséges (gyakorlatban a harmadik ugyanolyan, vagy negyedik bármilyen hibásodás javíthatatalan meghibásodásnak minősül).

 

 

7. Az Ön védelmében

 

 Együttműködésünk során arra törekszün hogy ne sértsük meg az Ön magánéletét. Azonban, hogy fel tudjuk kínálni szolgáltatásainkat, szükséges, hogy ismerjük némely adatait. Ezen adatokat úgy kezeljük, hogy kizárjuk a velük való visszaélés lehetőségét. A részleteket kérjük, olvassák el a lenti dokumetumban
Kötelező adatok – ezeket a regisztrációs kérdőívben csillaggal jelöljük. Hogy ne kelljen ismételten megadnia őket, kérjük, éljen a regisztrálás lehetőségével.
Együttműködésünk adatai – az együttműködés során gyűjtjük az Ön rendeléseit. Ez szükségszerű a szállítás, esetleges reklamáció lebonyolítása miatt. E vásárlások adatai biztonságban vannak databázisunkban, harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.
Vásárló adatainak szervereinken kívüli felhasználása :  a vásárló adatait bizalmasan kezeljük, más szubjektumoknak nem továbbítjuk azon partnereink kivételével, akik a pénzügyi tranzakció lebonyolítást biztosítják – például a bankok. Ezt azonban csakis az adott ,konkrét vásárlás során tesszük lehetővé. Ezen adatok nem lesznek hozzáférhetőek reklám vagy marketing és hasonló társaságok számára sem.
Rendelésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben elküldjük akciós ajánlatunkat. Ezeket a hírleveleket egyszerűen elutasíthatja az érkező e-mail alján szereplő instrukció alapján.
Egységes adatok – ezeket átadhatjuk megbízható harmadik félnek, vagy vásárlókról, látogatottságról, forgalomról és ezzel  összefüggő  átfogó statisztikai felmérések céljából. Ezek a statisztikai felmérések azonban nem teszik lehetővé egyes vásárlók azonosítását.
Webshopunk használatával hozzájárul az önről és vásárlásairól szóló információ gyűjtéséhez . Ebben a dokumentumban részletezve vannak ezen információk kezelésének feltételei. Amennyiben ezen a jövőben változtatnánk, a változtatásokat nyilvánosan publikáljuk, azaz az Ön számára hozzáférhetőek lesznek.

 

 

8. Szeretné az árut 14 napon belül visszaszolgáltatni?

 

Javasoljuk, hogy mellékelje a vásárlást igazoló számlát, vagy a rendelésszámot
Adja meg a számlaszámot, amelyre átutalhatjuk az összeget
Javasoljuk, hogy az áru visszaküldésének idejéről egyeztessen e-mailben (info@bexamed.hu) a Homegym s.r.o-val.
Az árut ki lehet próbálni -, de ez nem vezethet látható elhasználódáshoz, a termék fogyásához. Az áru használatával kapcsolatban tartsa szem előtt a költségeket, amelyek a Homegym s.r.o.-t terhelik az áru eredeti állapotának visszaáállításához. Ezen díjak fizetését elkerülheti, ha az áru eredeti állapotát egyedül (tisztítás, kiegészítés, átcsomagolás, stb) visszaállítja. A szerződéstől való elállás minden esetét külön kezeljük.
A csomagolás nem az adásvételi szerződés része, ennek ellenére a Homegym s.r.o. jogosult az áru visszajuttatás tényleges költségeinek igénylésére, ilyen esetben levonásra kerül a termék árának visszaszolgáltatása során.
A szerződéstől való elállás 14 naptári napon belül lehetséges, nem munkanapon belül, amely az áru vevő által való kézhezvételét követő napon kezd futni
A vevő visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik.
Az árut a fogyasztó/felhasználó küldheti vissza, a viszonteladók, vagy adószámmal vásároló partnerek nem rendelkezik ezzel a joggal, ez a lehetőség a Homegym s.r.o. -val való egyeztetésen múlik.
A fogyasztó a Polgári Törvénykönyv  1837 §-ban felsorolt esetekben nem állhat el a szerződéstől.

Az eldobható árut, mint pl az egyéni védőeszközöket (FFP2,3, KN95, maszkok, légzőkészülékek, szájcsövek és kendők, kesztyűk) egészségvédelmi és higiéniai okokból nem lehet 14 napon belül visszaküldeni.

 

 

9. Záró rendelkezések

 

A beleegyezés bejelölésével a vevő lehetővé teszi a személyes adatok használatát a meghatározott tartományban, és elismeri, hogy a vásárlási feltételekkel megismerkedett , azokkal fenntartás nélkül egyetért. Ha a vevő viszonteladóként vásárol (adószámmal) néhány más rendelkezéssel is egyetért az alábbiak szerint:

Ha a gyártó  a garanciális feltételekben másként nem rendelkezik, a szavatossági idő 12 hónap az áruátvételtől számítva.
A vásárolt árut indoklás nélkül nem lehet visszaküldeni.
A "hibás teljesítés" fejezetből ki van zárva a következő megállapítás:"Az a szerződéssel való ellentét, amely 6 hónapon belül merül fel, az ellenkezője bizonyításáig az áru átvételekor már meglévő ellentétnek minősül."
Indokolt reklamáció esetén a vevő nem igényelheti a szállítási díj visszatérítését.

A vásárló és a forgalmazó között fennálló vita esetén a vásárló kezdeményezheti a vita bíróságon kívüli rendezését. Ebben az esetben a vevő a Cseh Fogyasztóvédelemi Felügyelethez (www.coi.cz) fordulhat, követve annak szabályait. További információk az alternatív vitarendezésre a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelet oldalán megtalálhatók. Az alternatív vitarendezés elindítása online formában is lehetséges, ehhez töltse ki a https://webgate.ec.europa.eu/odr/ oldalon található űrlapot.Compare

Nincsenek összehasonlítható termékek.

Můj Košík

A kosárban nincs semmilyen tétel.

Reklama Reklama